Standee điện tử (Digital standee)

Standee điện tử là một phân khúc của bảng hiệu điện tử. Màn hình kỹ thuật số sử dụng các công nghệ như LCD, LED, chiếu và giấy điện tử để hiển thị hình ảnh kỹ thuật số, video, trang web, dữ liệu thời tiết, menu nhà hàng hoặc văn bản.

digital standee

0867704845

DMCA.com Protection Status